ENDÜKTİF SENSÖRLER

Endüktif sensörler metali algılayan sensörlerdir. Yani sensör metal bir cisme yaklaştırıldığında ya da dokundurulduğunda sinyal çıkışını aktif ederek bilgi verirler. Sensörden alınan bu bilgi otomasyon sistemlerinde kullanılarak istenen çalışma prensibinde sistemin çalışmasını veya proses (süreç) adımlarının sağlıklı bir şekilde işletilmesine yardımcı olur.

ENDÜKTİF SENSÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Endüktif sensörlerin iç yapısı üç bölümden oluşur. Bunlar; osilasyon devresi, genişlik ölçüm devresi ( karşılaştırma ) ve çıkış devresidir.

Osilasyon devresi endüktif sensörün en önemli bölümüdür ve LC osilatör devresinden oluşmaktadır. Sensöre enerji verildiğinde ferit nüve içerisine yerleştirilmiş olan osilatör bobini bir elektromanyetik alan oluşturur. Ferit nüve oluşan elektromanyetik alanı belirli bir alanda tutar. Bu alana herhangi bir metal girmezse elektromanyetik alan değişmeyeceği için genişlik ölçüm ( karşılaştırma) ve çıkış devresi herhangi bir sinyal üretmeyecektir. Eğer bu alana bir metal parçası girer ya da yaklaştırılırsa elektromanyetik alan zayıflar veya şekil değiştirir. Bu zayıflama belirli bir eşik değerinin altına düşerse çıkış devresi bir sinyal oluşturur. Oluşan bu sinyal endüstriyel otomasyon sistemlerinde ister PLC’ de ister kumanda sistemlerinde kullanılabilir.

ENDÜKTİF SENSÖRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Otomasyon sistemlerinde endüktif sensörlerin kullanımı teknolojinin gelişmesine paralel bir şekilde yaygınlaştırmıştır. Kimi zaman mekanik bir aksamın pozisyonunun bilinmesinde, kimi zaman eskiden yaygın olarak kullanılan mekanik siviçlerin yerini alarak limit olarak kullanılmakta, kimi zaman maliyeti düşürmek adına enkoder yerine metal dişlileri saymak için kullanılmaktadır.

Endüktif sensörlerin seçimi uygulamaya göre değişmektedir. Endüktif sensörler silindirik veya kübik yapıda olabilir. Silindirik endüktif sensörler M5, M8, M12, M18, M30 çaplarında üretilebilirler. Algılama mesafeleri değişkendir ve çapları arttıkça algılama mesafeleri de artmaktadır. Ortalama algılama mesafeleri 20-30 mm dir.

Endüstriyel otomasyon sistemlerinde indüktif sensörlerin çıkış sinyali 24 VDC dir.

Endüktif sensörün çıkış sinyali artı veya eksi olabilir. Sensörün kullanılacağı sisteme göre sensörün çıkış işareti seçilebilir. Çıkışından artı işaretli sinyal veren sensörler PNP çıkışlı eksi işaretli sinyal veren sensör NPN çıkışlıdır.

Endüktif sensör seçiminde diğer bir önemli parametre çıkış sinyalinin kontak bilgisidir. Kontak bilgileri, normalde açık kontak (NO) veya normalde kapalı kontak olabilir. Normalde açık kontak çıkışlı olan endüktif sensörlerde, sensöre metal bir parça algılama mesafesine kadar yaklaştırıldığında veya sensöre dokundurulduğunda kontağını kapatarak sinyal verirler. Normalde kapalı kontak çıkışlı olan endüktif sensörler sürekli sinyal verirler. Metal bir parça endüktif sensörün algılama mesafesine kadar yaklaştırıldığında veya sensöre dokundurulduğunda sensörün normalde kapalı kontağı açılarak sinyalini keserler. Eğer endüktif sensör bir limit olarak kullanılacaksa normalde kapalı (NC) kontaklı bir endüktif sensör seçmek daha uygun olacaktır. Eğer endüktif sensör metal dişli saymada kullanılacaksa normalde açık (NO) kontaklı bir endüktif sensör seçilmesi kullanım kolaylığı açısından daha uygun olacaktır.