Tartı Sistemleri

Tartı Sistemleri

Her yönüyle gelişen dünyamızda teknoloji, daha iyiye ulaşmak için insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Kaliteli ve Ekonomik üretim için teknolojinin tüm imkanlarından istifade edilmektedir. Çeşitli ürünlerin daha kaliteli, daha ekonomik ve standart üretilebilmesi için tartma, dozajlama, harmanlama işlemleri büyük önem kazanmıştır.

30 yıla yakın süredir ülkemiz OTOMATİK KONTROL Dünyası?na ciddi-titiz-tutarlı hizmet veren Elimko bu alanda da önemli bir boşluğu doldurduğu inancındadır.

Mühendisiyle, teknisyeniyle müşterileri ile sıcak bir dayanışma içinde olmanın getirdiği önemli bir tecrübe birikimi ile TARTI SİSTEMLERİ, KATI DEBİ ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA SİSTEMLERİ üretimlerinde de EN GÜVENİLİR olmayı başarmıştır.

Başarımızın temelini, ilgili işlem tekniklerimizin yanı sıra Mikroişlemci Donanımlı cihazların dizaynı ve geliştirilmesi konusundaki derin bilgi birikimimiz oluşturmaktadır.

En güç çevre koşulları altında dahi, çeşitli malzemelerin ağırlığı doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir.

Şüphesiz bu konuda Elektronik ağırlık ölçmenin en önemli elemanı, yüksek veri çıkışlı, hassas ve ölçmede minimum sapma gösteren yük hücreleridir (load cell). Ayrıca yük hücrelerinin yanı sıra mikroişlemci donanım destekli cihazlar, çalışma ve kalibrasyonda büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Özellikle Mikroişlemci Donanımlı cihazlar tartma ve dozaj işlemlerinin gereklerini yerine getirebilen, her türlü gerçekleştirilen işlem durumunu açık gösteren, çeşitli uygulamalara kolaylıkla adapte olabilen geniş bir platformda kendi-kendini test edilebilen ve detaylı mesajları ekranda gösterebilen fonksiyonlara sahiptir.

Tartım sistemleri, Katı Debi Ölçüm ve Dozaj Elemanları, Harmanlama sistemleri, Elektronik ve Mekanik dizayn geliştirilmesi ve güvenilir bir platformda üretilmesi tamamen Elimko’ya aittir. Bu alanda üretimini sürdürdüğümüz Tartım sistemleri, Katı Debi Ölçüm ve Dozaj elemanları ve Harmanlama sistemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

TARTI SİSTEMLERİ
KATI DEBİ ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI
HARMANLAMA SİSTEMLERİ

A) ÖLÇÜM (TARTI-DEBİ) ELEMANLARI

1. Band Kantarı
a) Ölçüm Birimi
b) Ölçüm Bandı
2. Katı Debi Ölçüm Kantarları
a) Çarpma Plakalı Kantar
b) Coriolis Tip Kantar
c) Doldur-Boşalt Kantarı
3. Tartı Birimleri

B) DOZAJ ELEMANLARI

1. Dozaj Bandları
2. Katı Debi Dozajlama
a) Çarpma Plakalı Kantarlı Dozajlama
b) Coriolis Tip Kantar Dozajlama
c) Boşalan-Miktar Ölçümlü Dozajlama

C) HARMANLAMA SİSTEMLERİ

Devamı

Sensörler – Transmitterler – Anahtarlar

Sensörler – Transmitterler – Anahtarlar

Devamı

T/C-R/T Yedekleri

T/C-R/T Yedekleri

Termokupl ve rezistans termometrelerin kablo bağlantıları için kullanılan terminal kafaları Elimko standartlarında iki tiptir. A tipi kafa genel olarak büyük çaplı koruyucu kılıflarla, B tipi kafalar, orta çaplı koruyucu kılıflarla, C tipi kafalar, küçük çaplı koruyucu kılıflarla, ex-proof kafalar ise ex-proof ortamlarda kullanılır. Tüm termo eleman kafaları DIN 43729 standartlarına uygundur.

Termokupllar ve rezistans termometreler flanş veya rekorlar yardımıyla bağlanır, tutturulurlar. Sızdırmazlık istenildiği durumlarda bu parçalar kılıflara kaynakla sabitleşitirilirler. Diğer durumlarda boyu ayarlanabilen şekilde ayarlı rekor veya flanş kullanılabilir. Genel olarak seramik kılıflı termokupllar flanşlı, metal kılıflı termokupllar rekorlu monte edilirler.

Termokupllarda kullanılan eleman telleri ve rezistans termomentrelerde kullanılan elemanlar kullanım süreleri içinde çeşitli nedenlerle kullanılmaz, işlevlerini göremez hale gelebilirler. Ekonomik ise sadece elemanları değiştirilebilir. Elimko üretimlerinde kullanılan termokupl eleman tellerini ve rezistans termometre elemanlarını aşağıdaki bilgileri kullanarak temin edebilirsiniz.

Termokupl eleman telleri ve rezistans termometre montaj telleri birbirinden seramik izolatörler ile izole edilirler. Bu izolatörler tellerin çaplarına, montaj şekillerine, tek elemanlı, çift elemanlı olup olmamasına, dış koruyucu kılıf iç çapına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Seramik kılıflı PtRh-Pt termokupllarda mümkün olduğu kadar izolatörler seramik koruyucu kılıflarla aynı cins olmalıdır.

Termokupl ve rezistans termometre koruyucu kılıfları belli bir ömre sahiptir. Kullanım yerleri, ortam şartlarına göre bu kılıflar zamanla kullanılmaz hale gelirler. EĞER TERMOKUPL VEYA REZİSTANS TERMOMETRE KILIFINI DEĞİŞTİRMEK EKONOMİK İSE aşağıdaki kod listesi kullanılarak Elimko’dan koruyucu kılıf temin edilir.

Termo elemanların telleri klemensteki terminallere bağlanır. Klemensler seramikten imal edilirler. Termokupl veya rezistans termometre çeşitlerine uygun bir kaç tip seramik klemens vardır. Elimko standartlarında kullanılan seramik klemensler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Kablolar

Kablolar

Termokupllar ile cihazlar arasındaki bağlantılar özel kablolar ile yapılır. Bu kablolar termokupl kompanzasyon kabloları olarak anılır. Kompanzasyon kablolarının iletkenleri yine termokupl eleman telinin özelliklerine yakın özel alaşımlardır. Dolayısı ile Cu-Const termokupl için Cu-Const özel kablo, Fe-Const termokupl için Fe-Const özel kablo gerekmektedir. Sıcaklık bilgisi termokupldan cihaza kompanzasyon kabloları sayesinde daha ekonomik olarak taşınmış olur. Kompanzasyon kabloları aynı cins termokuplların mV-sıcaklık özelliklerini 200°C?ye kadar aynen sağlarlar. Termokupl kompanzasyon kablosunun bir ucu kaynaklanıldığında diğer uçtan 200°C?ye kadar o cins termokupllun mV değeri standartlardaki değerine uygun elde edilir. Ancak üreteceği mV değeri 200°C sınırlı kalır. Kompanzasyon kablolarının dolaşacağı ortam sıcaklığı bu nedenle 200°C?nin üzerine çıkmamalıdır. Kompanzasyon kablosu ile termokupl eleman telinin bağlandığı klemens kutusu veya termokupl kafası 200°C?nin üzerine çıkamaz. Çıktığı takdirde çıkan miktar kadar hatalı ölçüm yapacaktır.

Kompanzasyon kabloları termokupl eleman telinin elektriksel özelliklerini belli bir sıcaklığa kadar sağladıkları için artık soğuk nokta termokupl eleman telinin klemens kutusundaki uçları değil, klemense bağlanan kompanzasyon kablosunun diğer uçlarıdır. Bu şekilde termokupl uç noktası sıcak nokta, kompanzasyon kablolarının son uçları soğuk nokta tanımına uyar. Soğuk nokta, yani uzatma kablosunun uç noktasının sıcaklığı termokupl olayı açısından önem kazanır. Kompanzasyon kablosu uçları direk cihaza bağlanıyor ise bu noktadaki sıcaklığın kompanse edilmesi gerekir. İşlem, elektronik cihazlarda ?soğuk nokta sıcaklık kompansatörleri? ile yapılır. Cihaz girişinde cihazın bulunduğu ortam sıcaklığına oranlı mV değeri termokupl bacağına ilave edilerek soğuk nokta sıcaklığı kompanse edilmiş olur. Termokupllar için bakır kablo ile uzatma yapıldığı takdirde, termokupl kafasına bağlantı yapılan bakır kablonun eleman teline bağlandığı klemens noktası soğuk noktadır. Bu noktadaki mV değeri aynen bakır kablo ile cihaza taşınır. Cihaza bağlantı yapıldığı noktadaki sıcaklık, termokupl kafa sıcaklığından farklı olduğu takdirde bu sıcaklık farkı kadar hataya sebebiyet verir. Hatasız bir ölçüm yapılmak istenildiği takdirde termokupl kompanzasyon kabloları kullanılmalıdır.

Kompanzasyon kabloları çeşitli izolasyonlarda üretilir ve yine eleman tellerinde olduğu gibi (+) (-) polariteleri vardır. Bağlantı bu polariteye uygun yapılmalıdır.

Devamı

Thermoweller

Thermoweller

Thermoweller, termokupl, rezistanstermometre ve diğer sıcaklık sensörlerinin içine yerleştirildiği dolu veya boru malzemeden işlenen koruyucu kılıflardır. Özellikle basınç, viskosite, akışkanın hızı, kimyasal ve mekanik aşındırıcıların etkili olduğu proseslerde yaygın olarak kullanılır. Çalışma şartlarına göre uygun seçilmiş Thermoweller, yukarıdaki özellikler nedeniyle, sıcaklık sensörlerinin zarar görmesini önler, daha uzun ömrülü olmasını sağlar.

Sıcaklık sensörlerinin arızalanması durumunda Thermowell içine monte edilen sensör kolaylıkla çıkarılır ve değiştirilir.

Bu şekilde proses ortamına, sisteme müdahale edilmemiş olur. Ortam şartlarına uygun malzemeden işlenen Thermoweller, proses şartları göz önüne alınarak seçilecek olursa, sıcaklık ölçüm sistemi uzun ömürlü olur.

Devamı

Rezistans Termometreler

Rezistans Termometreler

Rezistans termometreler -200°C?den +850°C?ye kadar çok çeşitli proseslerde yaygın olarak kullanılırlar. Özellikle düşük sıcaklıklarda termokupllara nazaran çok daha doğru değerler verdikleri için tercih edilirler. 500°C?ye kadar standart, 500°C-850°C arasında özel tipler kullanılır. Katalogta verilen maksimum dayanma sıcaklıkları zararlı gazların olmadığı hava ortamı içindir. Diğer ortamlarda, ortamın korozif etkilerine bağlı olarak rezistans termometrenin ömrü kısalacaktır.

Rezistans termometrelerin kullanıldığı yerler;

  • Tanklar, borular ve makina gövdeleri
  • Gaz ve sıvı ortamlar (Örneğin hava, buhar, gaz, su, yağ gibi)
  • Alçak ve yüksek basınç uygulamaları
  • Yüzey ölçümleri…
Devamı

Termokupllar

Termokupllar

Devamı

Endüstriyel Bilgisayarlar

Endüstriyel Bilgisayarlar

Devamı

Elektronik Cihazlar

Elimko Elektronik Cihazlar

Devamı