Manyetik sensörler ortamdaki manyetik değişikleri algılayarak sinyal üreten sensörlerdir. Bu yazımız manyetik sensörler hakkında genel bilgiler, manyetik sensör çeşitleri, kullanım alanları ve çalışma prensipleri hakkındadır.

Manyetik sensör nedir?

Manyetik sensör, ortamdaki manyetik değişikleri algılayarak sinyal üreten sensörlere verilen genel addır. Manyetik sensörlere ” Alan Etkili Sensör ” de denilmektedir. Manyetik sensörler endüktif ve yarıiletken malzeme olmak üzere iki çeşit malzemeden oluşmaktadır. Algılama mesafeleri indüktif ve kapasitif sensörlere göre daha fazladır.

Manyetik Sensörlerimiz

Manyetik sensör çeşitleri nelerdir?

Manyetik sensörler; Endüktif Manyetik Sensörler ( proximity inductive sensor ), Kapasitif  Manyetik Sensörler ( proximity capacitive sensor ), Hall Sensör, Reed Sensör olmak üzere 4 grupta incelenebilir.

1) Endüktif Manyetik Sensörler

Metal cisimleri algılayabilen sensörlerdir. Metal cisimlerin indüktif sensörlerin algılama alanına girerek, indüktif sensörün oluşturduğu elektromanyetik alanı zayıflatır. Zayıflayan elektromanyetik alan belirli bir eşik değeri altına düştüğünde sinyal üreten sensörlerdir.

2) Kapasitif Manyetik Sensörler

Metal veya ametal cisimleri belirli bir algılama mesafesinde algılayabilen sensörlerdir. Cisimlerin kapasitif sensörün algılama alanına girerek, kapasitif sensörün osilasyon frekansını değiştirmesi sonucunda sinyal üreten sensörlerdir. Osilasyon frekansı başlangıçta sabittir. Cisim Kapasitif Manyetik Sensörün algılama alanına girdiğinde osilasyon frekansı değişmeye başlar. Cisim sensöre yaklaştıkça osilasyon frekansı ve sinyal genliği artar. Cisim sensöre en yakın olduğu zaman osilasyon frekansı ve sinyal genliği maksimuma ulaşır. Cisim sensörden uzaklaştıkça osilasyon frekansı ilk başlangıçtaki haline geri döner.

Endüktif ve Kapasitif Sensörler

3) Hall Sensörler

Hall sensörler manyetik olarak çalışan yarı iletken sensörlerdir. Çalışma prensibi Hall olayına dayanmaktadır. Bir yarıiletkenden elektronlar akarken akım yönüne dik bir manyetik alan uygulanır ise elektronlar bir bölgede yoğunlaşır. Bu da yarıiletkenin diğer ucunda bir gerilim oluşmasına yol açar. Bu olaya Hall etkisi denir.

4) Reed Sensörler

Reed sensörler cam tüpün içine yerleştirilmiş iki manyetik elemandan oluşan sensörlerdir. Reed anahtar ya da Reed switch olarak da adlandırılırlar. Manyetik alan reed sensöre yaklaştırıldığında sensörün içindeki manyetik elemanlar kapanarak sinyal verirler. Tek kontaklı veya çift kontaklı olan reed sensörler mevcuttur.

Manyetik sensörlerin kullanım alanları nelerdir?

Manyetik sensörler endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıp elektroniğinde, otomasyon ve kumanda sistemlerinde; algılanacak cismin uzak algılama mesafesinde olduğu durumlarda, cismin ile sensör arasında başka cisimler olduğu ve sensörün cismi görmesinin zor olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Endüstride yaygın olarak emniyet kapılarında, otomasyon sistemlerinde özellikle makinelerde kullanılan pistonların konumlarının bilinmesinde kullanılırlar.

Manyetik sensör çalışma prensibi nedir?

Manyetik sensörlerin çalışma mantığı temelde Faraday Endüksiyon Yasası ve Lenz Kanununa dayanmaktadır. Faraday Endüksiyon Yasası’ na göre manyetik alan içinde bulunan iletkenin oluşturduğu düzleme dik olarak gelen zamanla değişen manyetik akı, bu iletkenin uçlarında gerilim indüklemesini sağlar. Lenz Kanunu ise Faraday Endüksiyon Kanunu’ nun devamı niteliğindedir. Lenz Kanunu’ na göre manyetik alan içinde bulunan ” l ” uzunluğundaki bir tel ” v ” hızında hareket ettirilirse iletkenin iki ucunda bir gerilim oluşur.

Manyetik sensör fiyatları hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Resim: http://circuitcellar.com/wp-content/uploads/2015/05/3D-Magnetic-Sensor_TSOP6_Infineon.png/