Otomasyonda insan faktörü konusunda yazılan çok sayıda makale vardır. Bu makalelerin birisi de John Scatt tarafından kaleme alınmıştır. Yazar bu makalesinde otomasyonda insan faktörünün azımsanmayacak derecede olduğunu vurgulamıştır. Bir proje insan içermiyorsa başarılı olması mümkün değildir. Doğrusu projelerin doğru aşamasında doğru kişileri çalışmaya dahil etmek kritik önemdedir. Scatt, büyük miktarda insan katkısı içermesi gereken herhangi bir projenin üç aşaması olduğu belirmektedir:

1. Çözüm Sağlayıcı / Proje Çözüm Seçimi

Genellikle, mevcut bir sisteme yeni bir sistem kurulması yada yükseltmesi, sistemi satın almak isteyen şirketten biri tarafından yönetilmesi gereken bir projedir. Bir çözüm sağlayıcı ve bir çözüm seçildikten sonra, proje yöneticisinin seçilen teknoloji için liderlik yapması önemlidir. Bu takım için genel kabulü kazanmak ve çalışmanın yönünü belirlemek açısından çok önemlidir. Proje yöneticisi, çözüm sağlayıcıyla eşit hak sahibi bir ortak olarak çalışmazsa, projenin sonunda herkesi çözümün içine almayı çok zorlaşır.

2. Proje Konsept ve Tasarım Aşaması

Bir projenin bu aşaması, tasarım mühendislerinden, proje yöneticilerinden,operatörlerden ve bakım personelinden gelen girdileri içermelidir. Nihayetinde sistemle çalışan veya halihazırda var olan insanlar yeni sistemi tasarlamaya katkıda bulunmalıdır. Sistemle her gün çalışanlar, durumun pratikliğini bilir ve tasarım aşamasından başlayarak tüm sürece dahil edildiklerinde yeni çözümden daha fazla başarı elde edilecektir.

3. Sistem Yükseltme, Kurulum ve Devreye Alma

Kurulum ve devreye alma sırasında yöneticilerin, operatörlerin ve bakım personelinin eğitimi, sürekli başarının anahtarıdır. EPIC ve diğer benzer şirketler devam etmekte olan proje desteğini sağlasalar da, sistem operatörleri ve yerinde teknisyenler kendilerinin sorumlu olduğunu bilir ve ona göre davranırlarsa daha az problem yaşanır.

Genel olarak konuşmak gerekirse, bir değişiklik yapıldığında bir şirketin ve / veya tesisin tüm seviyelerinde iyi iletişim önemlidir. Örneğin otomasyon sonucunda bir robotun veya yüksek hızlı bir makinenin işlerini alacağı ortak korkusu çalışanlardan giderilmelidir. “Neredeyse her durumda, şirketler hem vasıflı hem de vasıfsız çalışanları birlikte kullanabilir” diyor Eric Patty. Şirketler bu değişiklikleri çalışanlara iletmeli, gereksiz korkuları gidermeli ve yeni teknolojilerin daha geniş kabul görmesini sağlamalıdır.