PNOZ X2.8P NEDİR?

PNOZ X2.8P endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir emniyet rölesidir. PNOZ X serisine ait bir emniyet rölesidir. PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c emniyet rölesinin kodu 777301’dir. Makinelerde acil stop, ışık bariyerleri, emniyet kapıları gibi emniyet fonksiyonlarının izlemesini yaparlar.

PNOZ X2.8P NEDİR

PNOZ X2.8P NEDİR

PNOZ X2.8P NEDEN KULLANILIR?

Dünyada birçok çalışan çalıştıkları yerlerde iş kazası geçirmekte ve bu kazaların sonucunda çalışanlar sakat kalmakta ve ölmektedirler. Yaşanan iş kazalarını önlemek için Avrupa Birliği Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) ‘ni yayımlamıştır.

2006/42/AT’ ye göre kumanda sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili iki önemli madde vardır. Bunlar;

1) Kumanda sisteminin yazılımında ve donanımında oluşabilecek arızalardan dolayı tehlikeli bir durum oluşmamalı.

2) Kumanda sisteminin mantık (lojik) devrelerinde oluşabilecek arızalardan dolayı tehlikeli bir durum oluşmamalı.

Yukarıda bahsedilen durumların oluşmaması için endüstriyel otomasyon ve kumanda sistemlerinde PNOZ X2.8P (777301) kullanılmaktadır. Pilz emniyet rölesi PNOZ x2 8p, kumanda sistemlerinde emniyet fonksiyonlarını izleyerek oluşan arızaların belirlenmesi ve arıza giderilene kadar sistemin çalışmamasını garanti eder. 777 301 pilz emniyet rölesi sahada bulunan acil stop, ışık perdesi, emniyet kapı sivici gibi algılama ekipmanlarından gelen sinyalleri işleyerek uygun kumanda çıkışını üretirler. Standart rölelere göre farklı olarak Pilz PNOZ 2.8P emniyet rölesinin iç yapısında iki pozitif klavuzlu röle vardır ve bu röleler birbirlerini kontrol ederler. Ayrıca standart rölelerden farklı olarak pozitif klavuzlu rölelerin kontaklarının arızalanması veya yapışması durumunda sistemin durdurulması garanti edilmektedir. Arızalı olduğu bilgisini üzerinde bulunan NC ( normalde kapalı ) geri bildirim kontağı ile almaktadır ve arızalandığında sistemin çalışmasını durdurarak arıza giderilene kadar sistemin çalışmamasını sağlamaktadır. Böylelikle Pilz PNOZ x2.8P emniyet rölesi kullanarak yapılan otomasyon ve kumanda sistemlerini emniyetli bir sistem haline getirebiliriz. 

PNOZ X2.8P TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pilz 777-301 kodlu emniyet rölesi PNOZ X serisi emniyet rölesidir ve PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c emniyet rölesinin kodudur. PNOZ X2.8P emniyet rölesinde 3 adet NO ( normalde açık ) emniyet kontağı ve 1 adet NC ( normalde kapalı ) emniyet kontağı vardır. 24 Volt DC veya AC besleme gerilimi ile çalışırlar. PNOZ X2.8P emniyet rölelerine; acil stop butonları, ışık bariyerleri, emniyet kapıları bağlanabilir ve izlenebilirler. Herhangi bir alarm oluştuğunda oluşan alarm giderildikten sonra sistemin çalışmasına devam edebilmek için 777301 emniyet rölesi resetlenmelidir. 777301 emniyet röleleri otomatik reset veya manuel reset yaparak resetlenebilirler. Manuel reset yapabilmek için dışarıdan bir reset butonu bu emniyet rölelerine bağlanabilir. 

Aşağıda PNOZ X2.8P Emniyet Rölesinin Teknik Özellikleri verilmiştir;

Sertifikalar: CE, TÜV, KOSHA, CCC
Uygulama Alanları: Emniyet kapısı monitörü, Ani Acil Duruş izleme, Limit anahtarı, Işık demeti cihaz izleme Tip 4, Işık demeti cihaz izleme tp’siz tip 2, Işık demeti cihaz izleme t/p’li tip 2
Operasyon modları: Tek kanal, Otomatik resetleme, Çift kanal, Manuel resetleme, Kontaklar arasındaki kısa devrelerin tespiti, Kontaklar arasındaki kısa devrelerin tespiti olmadan
Ürün standardı: EN 60947-5-1
Standartlar: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V): 24
Besleme gerilim tipi: AC/DC
Terminal modeli: Takılabilir
Terminal tipi: Vida terminali
Anında emniyet kontaklarının adedi: 3
Yedek kontakların adedi: 1
Stop kategori: 0
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak): 5.0 A
Maks. akım AC15: 5.0 A
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 195 g
Net ağırlık: 185 g
Çevre ısısı: -35 – 55 °C

Aşağıda PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c emniyet rölesinin blok diyagramı verilmiştir.

PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c emniyet rölesinin blok diyagramı

PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c emniyet rölesinin blok diyagramı

Blok diyagramına göre 777301 emniyet rölesinin beslemesi A1 ve A2 uçlarından yapılmaktadır. Burada A1 +24 Volt ve A2 ye -24 Volt bağlanmaktadır. Verilen besleme gerilimi 777301 emniyet rölesi için DC veya AC olabilir. S11, S52, S21, S22 terminalleri input olarak kullanılır. Bu girişlere acil stop, ışık bariyeri, emniyet kapı switchi bağlanabilir. Bu emniyet ekipmanları PNOZ X2.8P emniyet rölesine tek kanal veya çift kanal olarak bağlanabilir. S12 ve S34 reset girişidir. Otomatik reset veya manuel reset yapılabilir. 777301 emniyet rölesinde 3 adet NO ( normalde açık ) ve 1 adet NC ( normalde kapalı ) emniyet röle kontağı olduğundan bahsetmiştik. Bu röle çıkışları 13-14, 23-24, 33-34 ve 41-42 olarak yukarıdaki blok diyagramında gösterilmiştir. 

Aşağıda PNOZ X2.8P emniyet rölelerinin besleme şemaları verilmiştir;

PNOZ X2.8P emniyet rölelerinin besleme şemaları

PNOZ X2.8P emniyet rölelerinin besleme şemaları

Besleme voltajları olarak baktığımızda PNOZ X2.8P emniyet rölelerinin 24 Volt AC veya DC olan çeşitleri ve 24-220 Volt AC veya DC olan çeşitleri vardır. Pilz 777301 kodlu emniyet rölesi 24 Volt AC/DC besleme girişlidir.

Aşağıdaki şemada PNOZ X2.8P emniyet rölesine acil stop,  ışık bariyeri, emniyet kapı sivici gibi ekipmanların nasıl bağlanacağı gösterilmiştir. Daha öncede bahsedildiği gibi emniyet ekipmanları 777301 emniyet rölesine tek kanal veya çift kanal olarak bağlanabilirler;

PNOZ X2.8P emniyet rölesine acil stop, ışık bariyeri, emniyet kapı sivici gibi ekipmanların nasıl bağlanacağı gösteren şema

PNOZ X2.8P emniyet rölesine acil stop, ışık bariyeri, emniyet kapı sivici gibi ekipmanların nasıl bağlanacağı gösteren şema