Proses Kontrol Sistemlerini kontrol etmek sürecin sağlıklı işlemesi adına çok önemlidir. Kağıt kalemden başlayarak bu kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu yazımızda proses kontrol sistemlerinin nasıl keşfedileceği ve kontrol edileceğine dair bilgiler bulabilirsiniz. Bu yazının sonunda tek bir işlem yada prosese nasıl odaklanması gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Adımlarımız şu şekilde:

1- Prosesi Çizin

Öncelikle ilgilendiğiniz sistemin ve çekirdek süreçlerinin diyagramını çizerek işe başlayın. Bu işlem için Visio gibi uzman bir çizim programını kullanmaya da ihtiyacınız yok (sürecin sonunda ihtiyaç olabilir). Sistemdeki temel süreçleri gösteren bir “zarfın arka kısmı” çizimi bu işe başlamak için yeterlidir.

2- Sistemdeki önemli bileşenleri tanımlayın

Ardından, her bir işlemdeki kilit bileşenleri tanımlayın. Temel bileşenler endüstriye göre değişiklik gösterebilir ancak birçok endüstriyel prosesin bazı temel bileşenleri, motorlar, değişken frekanslı sürücüler, sensörler ve güç kaynakları gibi öğelerdir.

3. Temel bileşenler için metrikler atayın

Önceki adımda belirlediğiniz temel bileşenlerin her biri için, bazı “operasyonel metrikler” tanımlayın. Bunların belirlenmesi bileşenin durumu hakkında önemli bilgileri verebilir. Ölçümler için en iyi adaylar, kolayca ölçülebilen ve zaman içinde tek bir noktada (örneğin, sayaç ölçümleri, dalga formu yakalama, gözlem ve fotoğraflar) veri toplayabileceğiniz bir bileşen hakkında bilgi verir. İlgili niceliksel bilgileri (örneğin bir sıcaklık ölçümü) veya niteliksel bilgiyi (örneğin, değişken hız sürücüsünden gelen dalga şeklini) yakalayın.

4. Ölçümler yapın

Prosesteki kilit bileşenlerin metriklerini ölçün ve kaydedin. Bu verilerin yakalanmasının illa da karmaşık bir süreç olması gerekmez. Bileşen metriklerini bir elektronik tabloda (Excel gibi) veya bir veritabanında kaydetmek ve analiz etmek isteyebilirsiniz ancak bu işe kalem ve kağıtla da başlayabilirsiniz. Deneyiminiz ve eğitiminiz, nelerin ve nasıl ölçülmesi gerektiği ile ilgili en iyi rehberdir ancak etkili ölçümler yapmak için bazı basit “kurallar” bulunmaktadır. Güç kaynağında ölçmeye başlayın ve akım akışını izleyin. En uzaktaki noktaya veya cihaza doğru gidebildiğiniz kadar gidin ve her adımın veya anahtar bileşeninin giriş ve çıkışını yakalayın. Ana metrikleri zamana göre takip edin ve sistem maksimum kapasite ile çalışırken ölçümler yapın ve değişiklikleri takip etmeyi unutmayın.

5- Veri “gösterge tablosu” oluşturun

Adım 4’te topladığınız gibi istatistiksel bilgiler, analiz ve tahmin için güçlü bir araç olabilir ancak ham verilerin satır ve sütunlarını yorumlamak yanıltıcı olabilir. Bu tür veri aşırı yükleri ile başa çıkmanın etkili bir yolu, her bir metriğin, “tamam, şüpheli, ciddi ve aşırı” gibi değer aralıklarını önceden belirlemektir. Eldeki veri aralıklarıyla, bir dizüstü bilgisayarda, beyaz tahta ya da bir elektronik tabloda görüntüleyebileceğiniz sistemdeki her bileşen için basit, renklerle kodlanmış bir durum tablosu oluşturabilirsiniz. Verilen sistemin basitleştirilmiş üst düzey görünümü, dikkat dağıtıcı detay içermez, karmaşık prosesler için veri analizini ve karar vermeyi daha basit hale getirebilir.

6. Dikkatinizi, bakım ve bütçe için gerekli bileşenleri önceliklendirin

Sistemdeki kilit bileşenlerin durumunu net ve düzenli bir şekilde görebildiğinize göre, gerektiği gibi dikkatle bileşenleri önceliklendirebilirsiniz.

7- Karar Verin

Öncelikli listenizdeki her bileşen için daha sonra ne yapmanız gerektiğine karar verin: Dikkat gerektirir mi (örneğin, yük talebini daha iyi karşılamak için konveyör üzerinde motorun yeniden boyutlandırılması gerekiyor mu?), Değiştirilmesi gerekiyor mu? Sisteme nasıl göz kulak olunacak gibi. Başka bir seçenek ise, başarısızlığa uğramasına izin vermemek için bütçeyi ve kaynakları ayırmak olabilir. Objektif ve öncelikli bilgiler prosesin karar verme sürecine büyük bir yardımcı olabilir.

8- Esnek Olun

Uygun bir çalışma stratejiniz olduğunda, devam eden bir prosesi gerektiği gibi daraltabilir veya genişletebilirsiniz. Sistem stratejiniz geliştikçe esnekliği göz önüne aldığınızdan emin olun. Bir sistemdeki temel proses ve anahtar bileşenlerin doğru, anlaşılır ve yönetilebilir bir şekilde kontrol edilmesi, fabrika yöneticilerinin süreyi, bütçeyi, ekipman ve personeli en iyi şekilde kullanabilmesini sağlar.

Kaynak: https://epicindustrialautomation.com/blog/debug-process-control-system