Tio Otomasyon yurt dışındaki faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Ukrayna’da papel makinası (ağaç kaplama) otomasyon yazılımı tamamlandı ve devreye alındı.

Papel Nedir? Neden Üretilir?

Papel, uygun lif yapısındaki ağaçların gövde kısımlarının yumuşatılarak, soyma(torna) makinelerinde 0,5-3.00 mm kalınlıkları arasında dairesel yönde kesilmesi ile üretilen ince ağaç levhalardır. Kontraplak yada plywood olarak bildiğimiz ürünler, papellerin 3-5-7 ve üzeri tek sayı katmanlar halinde kurutulup tutkallandıktan sonra birbirine dik  olarak sıcak preslerle yapıştırılması ile oluşur.

Bildiğimiz üzere ahşap malzemeler, işlendikten sonra bile hücresel yapısı içerisine su alıp vermeye devam ederler. Bu özelliği nedeni le “çalışma” adını verdiğimiz bükülme, dönme, çekme yada şişme gibi fiziksel değişimler sürekli gözlenir. Bu özelliği ahşabın en zayıf yanıdır.

Papellerden kontraplak üretilmesinin asıl amacı ise, istenilen ebatlarda (Kereste olarak üretilmesi imkansız büyüklükte) fiziksel özellikleri oldukça arttırılmış, çevresel faktörlerden etkilenmeyen, ihtiyaca uygun doğal bir malzemenin üretilmesidir. Papellerin preslenmesi esnasında istenilen formda kalıplar kullanılarak çok düşük maliyetli sandalye, mobilya vb ürünler 30 farklı formlu olarak üretilebilir.

Tüm bu süreç içesinde gerek duyulan otomasyon işlemlerini ise Tio Otomasyon gerçekleştirdi ve süreç başarıyla tamamlandı.